Belangstelling

Welkom op de website van De Zaaier in Teuge.

Op de website staat veel informatie over onze school.
Mocht u n.a.v. de informatie een (vrijblijvend) gesprek en/of rondleiding willen dan kunt u contact opnemen met
onze directeur; Petra Kuppens - directeur@cbsdezaaier.nl - 055 323 1792.

Indien uw zoon/dochter momenteel op een andere school zit, kan een gesprek ook vertrouwelijk plaatsvinden.

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.