Dagarrangement

Voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang

CBS De Zaaier biedt de mogelijkheiden voor een dagarrangement in de vorm van VSO, TSO en BSO. De voorschoolse opvang (VSO) wordt door de school zelf verzorgd. Het overblijven (TSO) wordt op school door ouders verzorgd. Voor de naschoolse opvang (BSO) heeft de school een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ut Trepke. De school inventariseert jaarlijks de vraag naar voorschoolse en buitenschoolse opvang.

Voorschoolse en naschoolse opvang op De Zaaier
 
De VSO en de BSO wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Pommetje. Alle schooldagen wordt dit aangeboden.  
 
U kunt contact opnemen met Leontien van der Werf van Kinderdagverblijf Pommetje via:
info@kinderdagverblijfpommetje.nl

Overblijven (TSO)

Voor de kinderen waar tussen de middag geen opvang mogelijkheden zijn, is het mogelijk om op school een meegebrachte boterham op te eten. Dit gebeurt gezamenlijk onder begeleiding van minimaal twee TSO-ouders. Deze hebben een pedagogische cursus en kinder-EHBO gevolgd. Na het gezamenlijk eten gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 buiten spelen, mits het droog is. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen tekenen, knutselen of een spelletje doen. Jaarlijks ontvangt u een TSO formulier waarop u kunt aangeven op welke “vaste dagen” uw kind gebruik gaat maken van de TSO. Dit formulier kunt ook onderaan deze pagina downloaden. Het is ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de TSO. U kunt uw kind hiervoor inschrijven in de agenda in de hal van de school. Beneden deze pagina staat het protocol (zie download PDF).

Protocol TSO

Zie bijgaand document voor ons Protocol wat betreft de Tussenschoolse Opvang.

Download PDF

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.