Dagarrangement

Voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang

CBS De Zaaier biedt de mogelijkheiden voor een dagarrangement in de vorm van VSO, TSO en BSO. De school inventariseert jaarlijks de vraag naar voorschoolse en buitenschoolse opvang. Het overblijven (TSO) wordt op school door ouders verzorgd.

Voorschoolse en naschoolse opvang op De Zaaier
 
De VSO en de BSO wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Pommetje. Alle schooldagen wordt dit aangeboden.  
 
U kunt contact opnemen met Leontien van der Werf van Kinderdagverblijf Pommetje via:
info@kinderdagverblijfpommetje.nl

Overblijven (TSO)

Kinderen kunnen tussen de middag op school hun meegebrachte boterham opeten, mits ze ook 's middags naar school gaan. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen op het schoolplein. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen tekenen, knutselen of een spelletjes doen. Er zijn minimaal twee TSO ouders aanwezig om toezicht te houden, behalve vrijdag omdat er dan minder kinderen aanwezig zijn. De TSO ouders hebben een pedagogische cursus en kinder-EHBO gevolgd en krijgen een vergoeding voor de TSO. Jaarlijks ontvangt u een digitale aanmeldingsmail waarop u kunt aangeven op welke "vaste dagen" uw kind gebruik gaat maken van de TSO. Mochten er tussentijds wijzigingen zijn, dan deze graag via e-mail doorgegeven.

Voor kinderen die gebruik maken van de TSO moet een kaart worden gekocht. De TSO beurten worden op deze kaart bijgehouden en blijven op school liggen. Een kaart voor 10 keer kost €15,- 30 keer €45,- en 50 keer €75,- dit bedrag (of een veelvoud hiervan) mag u over maken naar rekeningnummer NL41RABO0113245556 ten name van "TSO de Zaaier" met de vermelding van de naam van uw kind(eren). Van de ontvangen gelden worden spelletjes, ballen e.d. aangeschaft.

We vragen u geen contant geld aan uw kind mee te geven. Als uw kaart bijna vol is ontvangt u een betalingsverzoek van ons (wit briefje), deze geven we mee aan uw kind bv. in de broodtrommel. Als u een nieuwe kaart heeft gekocht, geven wij de vol gestempelde oude kaart pas mee naar huis. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur zijn de TSO ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Kinderen die geen gebruik maken van de TSO worden niet voor 13.00 uur op school verwacht. Bekers en broodtrommels graag voorzien van naam. Er mag geen snoep mee tijdens de TSO. Als het zonnig weer is en u wilt dat uw kind tussen de middag extra ingesmeerd wordt met zonnebrandcrème, kunt u dat aangeven bij de TSO ouder. Dit geldt voor kinderen t/m groep 4. We gaan er van uit dat de oudere kinderen zich zelf insmeren. Wilt u ook allergieën, medicatie, diëten en eventuele speciale benadering m.b.t. het gedrag bij de aanmelding doorgeven.
Ook ontvangen wij graag een mobiel nummer van één van de ouders voor eventueel contact m.b.t de TSO. Wij krijgen deze gegevens niet van school i.v.m. privacy. Als er niet expliciet wordt aangegeven dat een kind het schoolplein mag verlaten, is de regel dat de kinderen op het schoolplein blijven.

Ouders van kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO, vragen wij de naam op te schrijven in de agenda, die hiervoor in de hal van de school ligt. Maakt uw kind vaker wel dan geen gebruik van de TSO, dan graag de TSO-aanmelding wel retour mailen (dit i.v.m. inplannen aantal ouders die dag). Kinderen die op vaste dagen gebruik maken van de TSO en een keer niet komen, dit graag op tijd noteren in de agenda in de hal. Indien u uw kind niet afmeldt en er zou wel extra TSO ouders zijn ingeschakeld wordt er wel een stempel gezet op de kaart van uw kind. Bij ziekte is afmelding in de agenda niet nodig. Vanzelfsprekend verwachten wij dat de kinderen zich aan de afgesproken omgangsregels houden. Deze ontvangt u bij de aanmeldingsmail van de TSO. Wanneer het gedrag van een kind daartoe aanleiding geeft, behouden wij ons het recht voor om dit kind voor een bepaalde tijd niet toe te laten bij tijdens de TSO. Dit zal ook in overleg met de directeur van de school worden gedaan.Uiteraard worden de ouders hiervan in kennis gesteld.

TSO Protocol:
Download PDF

Contactpersoon TSO:
Ingeborg Bonekamp
06-50920112
ingeborgbonekamp@gmail.com

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.