Dagarrangement

Voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang

CBS De Zaaier biedt de mogelijkheiden voor een dagarrangement in de vorm van VSO, TSO en BSO. De voorschoolse opvang (VSO) wordt door de school zelf verzorgd. Het overblijven (TSO) wordt op school door ouders verzorgd. Voor de naschoolse opvang (BSO) heeft de school een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ut Trepke. De school inventariseert jaarlijks de vraag naar voorschoolse en buitenschoolse opvang.

Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang wordt aangeboden op alle dagen. Maandag tot en met vrijdag vanaf 07.30 uur tot 8.20 uur. Aansluitend gaan de kinderen naar het schoolplein (groep 3 t/m 8) en de kleinsten (groep 1/2) worden naar de klas gebracht. De kosten zijn 2,50 euro per keer per leerling. Bij twee kinderen een totaalprijs van 4 euro en bij drie kinderen een totaalprijs van 5,50 euro per keer.

Overblijven (TSO)

Voor de kinderen waar tussen de middag geen opvang mogelijkheden zijn, is het mogelijk om op school een meegebrachte boterham op te eten. Dit gebeurt gezamenlijk onder begeleiding van minimaal twee TSO-ouders. Deze hebben een pedagogische cursus en kinder-EHBO gevolgd. Na het gezamenlijk eten gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 buiten spelen, mits het droog is. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen tekenen, knutselen of een spelletje doen. Jaarlijks ontvangt u een TSO formulier waarop u kunt aangeven op welke “vaste dagen” uw kind gebruik gaat maken van de TSO. Dit formulier kunt ook onderaan deze pagina downloaden. Het is ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de TSO. U kunt uw kind hiervoor inschrijven in de agenda in de hal van de school. Beneden deze pagina staat het protocol (zie download PDF).

Naschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang wordt aangeboden op alle dagen. Op maandag en donderdag is er de meeste behoefte aan opvang en vindt die op De Zaaier plaats. Op de andere dagen worden de kinderen naar de BSO in Voorst gebracht met een taxibusje. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Op school is een informatiebrochure beschikbaar en u kunt ook kijken op www.ut-trepke.nl. U bent natuurlijk altijd vrij om voor een andere aanbieder van buitenschoolse opvang te kiezen.

U kunt zich opgeven bij de directeur via directeur@cbsdezaaier.nl of bellen naar 055 323 1792.

Protocol TSO

Zie bijgaand document voor ons Protocol wat betreft de Tussenschoolse Opvang.

Download PDF

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.