Beeld De Zaaier

Restauratie De Zaaier vordert gestaag!

Op dit moment wordt op een geheime plek in Teuge volop gewerkt aan de restauratie van De Zaaier. De plek wordt geheim gehouden om te voorkomen dat het beeld weer gaat “wandelen”.

Een groep kunstenaars van de Beeldhouwgroep Wilpse Klei is druk doende het beeld te ontdoen van losse delen beton. Zodra dit gereed is wordt het blootliggende betonijzer geconserveerd en wordt het beeld weer gemodelleerd, waarna het wordt voorzien van een beschermlaag. Vervolgens zal het beeld worden herplaatst bij basisschool de Zaaier. Dit alles zal nog voor de jaarwisseling geschieden. Voorheen heeft het beeld aan de Rijksstraatweg gestaan bij de voormalige basisschool De Zaaier. Op de foto’s zijn Rien Lengkeek, Harm Buitink en Harry Joling druk bezig losse delen te verwijderen en het beeld te reinigen. Harry Meek was de kunstenaar, die het oorspronkelijke beeld heeft gemaakt. Naast kunstenaar was hij docent aan en school voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Bijzonder is te vermelden dat Harm Buitink zijn studietijd nog les heeft gehad van Harry Meek.

cbsdezaaier_beeld_restauratie         

Hersteld beeld De Zaaier oogst lof op nieuwe standplaats in Teuge

TEUGE - De Zaaier oogt als herboren op zijn nieuwe plek op de hoek van de Bleriotstraat en De Zanden in Teuge. Drie vrijwilligers van de Beeldhouwgroep Wilpse Klei, die voor de restauratie tekenden, mogen trots zijn op het resultaat.
Jan van den Noort van Algemeen Belang Teuge (ABT) is dat ook. ,,Het beeld ziet er fantastisch uit en is weer zo goed als nieuw.'' Het initiatief om de bijna 50 jaar geleden door de Apeldoornse kunstenaar Harry Meek - hij overleed vier jaar geleden - gemaakte sculptuur een plek te geven bij de basisschool kwam van ABT en de school zelf.

In een schuur van boerderij de Beukelaar, net buiten Teuge, heeft het beeld eerst een half jaar moeten drogen waarna de restauratie kon beginnen. ,,Loszittende betondelen zijn er af gehaald en het betonijzer is geconserveerd. Daarna zijn de onderdelen, waaronder de zaaibak, weer laag voor laag opgebouwd. Het beeld is ook geschilderd en gecoat. We hebben er de komende decennia geen omkijken meer naar'', zegt Jan van den Noort. 

Burgemeester Jos Penninx onthulde het gerestaureerde beeld van De Zaaier vrijdag 16 december om 12.00 uur. (de Stentor)

  

  

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.