Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 'Bibbers in je buik' werd op 4 oktober gestart met een opening van de juffen en meesters.
Op vrijdag 13 oktober was de grote afsluiting in ons eigen 'Bibbertheater'! Elke groep had een stukje voorbereid.
Vervolgens konden alle ouders nog even rondkijken in de klassen.

  

  

  

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.