Meester- en juffendag

Meester- en juffendag 2017

Sinds een aantal jaar zijn de meesters en juffen allemaal op één dag jarig. Dit jaar was dat op 22 februari. Dit jaar was het thema 'Bad hair day'.
Alle kinderen mochten deze ochtend met een zo gek mogelijk kapsel naar school komen. Daarnaast mochten de kinderen natuurlijk allemaal verkleed komen. Het was een echt feest! In iedere groep was een prijs te verdienen voor het meest gekke/grappige kapsel!

    

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.