Nieuwe directeur

Dinsdag 2 april hebben wij gevierd dat onze nieuwe directeur Petra Kuppens is gestart op De Zaaier!
We zijn gestart met een kennismaking met de ouders, daarna hebben we met alle kinderen voor haar gezongen en haar bloemen aangeboden.
Welkom op De Zaaier Petra!

          

          

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.