Start Chromebooks

Vanaf dinsdag 2 april zijn alle groepen op school gestart met het werken met een Chromebook.
Voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 is er een eigen Chromebook beschikbaar. In groep 1/2 wordt er gewerkt met 7 touchscreen Chromebooks.
De leerlingen van groep 7/8 hebben deze ochtend geholpen zodat iedereen er snel mee aan de slag kon!

          

          

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.