Start Chromebooks

Vanaf dinsdag 2 april zijn alle groepen op school gestart met het werken met een Chromebook.
Voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 is er een eigen Chromebook beschikbaar. In groep 1/2 wordt er gewerkt met 7 touchscreen Chromebooks.
De leerlingen van groep 7/8 hebben deze ochtend geholpen zodat iedereen er snel mee aan de slag kon!

          

          

cbs De Zaaier

Uitslag Ouderenquête. In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest. In de bijlage kunt u de gedetailleerde uitslag lezen. We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern: Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% Van onze kinderen gaat met plezier naar school

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

Tweets