Home

 

De Zaaier is een open, moderne en christelijke basisschool waar een prettige en veilige omgeving voor de kinderen centraal staat. Het kind wordt gestimuleerd zo veel mogelijk te leren en zich zo maximaal mogelijk te ontplooien. Hierbij krijgen ze persoonlijke aandacht en begeleiding van onze leerkrachten. Met een horizontaal lessysteem en de kleinschalige opzet van de school wordt gezorgd voor persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook een rustige en natuurlijke leeromgeving. 

CBS De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen!   

 

                              

                                                                                                                                                    

cbs De Zaaier

Uitslag Ouderenquête. In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest. In de bijlage kunt u de gedetailleerde uitslag lezen. We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern: Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% Van onze kinderen gaat met plezier naar school

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

Tweets