Home

 

CBS De Zaaier

De Zaaier is een open, moderne en christelijke basisschool waar een prettige en veilige omgeving voor de kinderen centraal staat. Het kind wordt gestimuleerd zo veel mogelijk te leren en zich zo maximaal mogelijk te ontplooien. Hierbij krijgen ze persoonlijke aandacht en begeleiding van onze leerkrachten. Met een horizontaal lessysteem en de kleinschalige opzet van de school wordt gezorgd voor persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook een rustige en natuurlijke leeromgeving. 

CBS De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen!

 

Binnenkort krijgen we een nieuwe website!
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze school. In verband met het overgaan naar de nieuwe website zal de huidige niet meer geupdated worden. Heeft u dringende vragen en vindt u het antwoord niet meer op deze website? Neem dan contact op met Petra Kuppens (directeur De Zaaier).

directeur@cbsdezaaier.nl
055 323 17 92

Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

 

 

                              

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.