Groep 1/2

Op maandag en vrijdagmorgen is juf Rianne in de groep en op dinsdag, woensdagen donderdag juf Ires. Juf Silvia is ook regelmatig in de groep als onderwijsassistente en helpt ons in de klas.

Elke ochtend ziet er bij ons ongeveer hetzelfde uit: 

Op maandag beginnen wij de dag met een vertelkring waarin wij al onze avonturen uit het weekend mogen vertellen. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag beginnen wij vanaf 8.20 uur met een spelinloop. Onze papa’s, mama’s en/of opa’s en oma’s krijgen dan de gelegenheid om iets langer in onze klas te zijn.

Vanaf 8.40 uur beginnen we in de kring. Samen openen we de dag met een gebed, luisteren we naar een Bijbelverhaal, zingen we samen een lied en vertellen we over dingen die ons bezig houden.

Na de dagopening gaan we verder met een rekenactiviteit. Het rekenen leren we op een speelse, leerzame en aansprekende manier. We ontdekken dat getallen vele betekenissen kunnen hebben: aantal, telgetal, meetgetal, naamgetal en rekengetal. We leren omgaan met hoeveelheden, tellen vergelijken en nog veel meer.

Om 9.15 uur is het tijd om te spelen en te werken. Met behulp van het planbord kiezen wij zelfstandig wat we willen gaan doen. Elke week zijn er verplichte werkjes die de juffen hebben uitgekozen. We hebben heel veel verschillende hoeken in de klas en op het ‘kleuterplein’.

Om 10.10 uur gaan we weer in de kring, want van al dat werken en spelen krijgen we wel dorst en hebben we zin in wat te eten.

Vanaf 10.30 uur gaan we lekker buiten spelen op ons mooie plein. Daar is een hoop te doen!

Om 11.15 uur gaan we naar binnen, dan is het tijd voor een taalactiviteit. Op maandag, dinsdag en woensdag gaan we op taaltocht. Het gaat in deze tocht om nauwkeurig luisteren, bewustzijn van zinnen en woorden, rijmen en het bewustzijn van klanken. Op donderdag en vrijdag werken we aan onze woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid. We leren nieuwe woorden door middel van leuke spellen, we zijn in gesprek met elkaar of we luisteren naar een verhaal. Om de twee weken leren we een nieuw vriendje van Zoem kennen. Dit vriendje heeft een bepaalde letter in zijn naam die in die weken centraal staat.

We werken tijdens kringmomenten veel met coöperatieve werkvormen, wij leren hierbij van elkaar en er we bewegen daarbij veel! 

Na de taalactiviteit sluiten we de ochtend af en gaan we naar huis of blijven we over.

Op maandag- en donderdagmiddag zijn we bezig met muziek, dans en drama. We spelen en werken ook in de middag en we gaan natuurlijk ook nog even naar buiten. 

Op dinsdagmiddag gaan alleen de kinderen van groep 2 naar school waardoor er extra tijd en ruimte is voor de oudste kleuters. We werken dan vooral aan de taal- reken- en schrijfontwikkeling.

We werken in de klas met de nieuwste versie van Schatkist. Schatkist staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken. Op een eigentijdse manier leren, zonder dat je het in de gaten hebt. Met de gerichte spelactiviteiten van Schatkist, ontwikkelen wij een onderzoekende en ontdekkende houding, iedereen op zijn eigen wijze. Alle ontwikkelingsgebieden komen spelenderwijs aan bod.

Bij de kleuters hebben we een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het onderwijsaanbod is programma gericht en komt voor het grootste deel voor uit de methode Schatkist. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de onderwijsbehoeften.

Wilt u meer weten? We hebben ook een speciaal ‘kleuterinformatieboekje’ met veel meer informatie over wat we allemaal doen en waarom we dat doen!

Graag tot ziens!

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.