Groep 4/5

Na de zomervakantie zijn we gestart in een enkele groep; groep 5! Op maandag en dinsdag staat juf Natasja voor de groep, op woensdat t/m vrijdag juf Lisette . Op ons lesrooster staan de 'gewone' schoolvakken zoals bij iedere school. Iedere ochtend in een vast programma, 's middags werken we aan andere vakken. Zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, gym en verkeer. Vanaf de zomer tot aan de herfstvakantie doen wij mee aan Swim2Play in het zwembad van Twello. Op deze manier houden we ons zwemniveau goed bij. D.m.v. spelletjes en competities worden we uitgedaagd om ons vrij in het water te kunnen bewegen.

Samen zijn wij groep 5, met elkaar hebben we enkele afspraken gemaakt waardoor we er voor zorgen dat het fijn is in onze klas/school. Deze afspraken vinden we allemaal heel belangrijk en hebben daarom ook onze namen er onder geschreven. Dit jaar gaan we ook werken aan doelen, we leren hoe we doelen moeten stellen en waarom dat belangrijk is. Op deze manier worden we nog meer betrokken bij alles wat we op school leren. 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.