Groep 4/5

Even voorstellen:

Wij zijn groep 4/5!

Na de zomervakantie zijn we gestart in een nieuwe combigroep. Wij zijn nu groep 4/5. Er zitten 7 kinderen in groep 4 en 18 in groep 5. Onze combi is uniek in Nederland, want wij hebben 2 meesters! Meester Jasper (ma, di, wo en vrij) en Meester Frank (do). Daar zijn we natuurlijk best trots op. Op ons lesrooster staan de 'gewone' schoolvakken zoals bij iedere school. Iedere ochtend in een vast programma, 's middags werken we aan andere vakken. Zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, gym en verkeer. Vanaf de zomer tot aan de herfstvakantie doen wij mee aan Swim2Play in het zwembad van Twello. Op deze manier houden we ons zwemniveau goed bij. D.m.v. spelletjes en competities worden we uitgedaagd om ons vrij in het water te kunnen bewegen.

Samen zijn wij groep 4/5, met elkaar hebben we enkele afspraken gemaakt waardoor we er voor zorgen dat het fijn is in onze klas/school. Deze afspraken vinden we allemaal heel belangrijk en hebben daarom ook onze namen er onder geschreven. Dit jaar gaan we ook werken aan doelen, we leren hoe we doelen moeten stellen en waarom dat belangrijk is. Op deze manier worden we nog meer betrokken bij alles wat we op school leren. Ook dit schooljaar zullen de blokfluitlessen starten in groep 5 op vrijdagmiddag. Samen met Meester Jasper proberen we tijdens de kerstviering een lied te spelen. Een echt optreden met muziekvereniging Excelsior uit Twello staat ook al weer op het programma.

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.