Groep 7/8

Welkom in groep 7/8!

In groep y/8 heeft iedereen zijn sterke kanten. Zo is er veel talent in de groep voor; knutselen, breien, techniek, skateboarden, breakdance, tekenen, drama, voetballen en muziek. 

Iedere ochtend starten we in groep 7/8 met lezen. Dit doen we vaak in verschillende werkvormen zoals het duo-lezen en het theaterlezen. Daarna is er de dagopening waarin een Bijbelverhaal wordt verteld. We hebben daarover een kort gesprek, zingen enkele liedjes en is er ook aandacht voor het nieuws (het Jeugdjournaal). Vervolgens wordt er vanaf tien over negen hard gewerkt aan de vakken; rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. 

Op de middagen worden o.a. de vakken; Engels, Blits (begrijpend lezen), aardrijkskunde en geschiedenis aangeboden. Daarnaast is er ook; bewegingsonderwijs, handvaardigheid (crea) en sociale vorming gedurende de middag. Tijdens de lessen sociale vorming doen we veel ‘Energizers’. Dit zijn groepsactiviteiten waarin we elkaar beter leren kennen en met elkaar leren samenwerken. Tijdens de crea-middag op de donderdag kunnen we aan allerlei creatieve activiteiten deelnemen. Voorbeelden zijn; techniekproefjes, figuurzagen, breien en koken.

Dit schooljaar hebben we ook een aantal ‘bijzondere’ activiteiten waar we met elkaar naar toe leven:
- Kennismaken en bezoeken van het voortgezet onderwijs 
- Centrale Eindtoets Cito groep 8
- Musical
- Het afscheid van groep 8

Ben je nieuwsgierig geworden? Je mag altijd even een kijkje komen nemen in onze klas!
Juf Marjolein (maandag) en meester Erwin (dinsdag t/m vrijdag) zijn de leerkrachten van groep 7/8.

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.