Leerlingpanel

Iedere maand heeft het onderstaande leerlingpanel overleg met de directeur.
Tijdens dit overleg praten zij over praktische zaken, zoals het buitenspeelgoed, maar gaat het ook over inhoudelijke zaken. Zo komen leerkrachten ter sprake, wat zij kunnen verbeteren, maar ook wat de kinderen missen op school en waar zij juist tevreden over zijn.

Het leerlingpanel bestaat uit de volgende kinderen (van links naar rechts):
Anna (groep 5), Joris (groep 7), Yoran (groep 8), Eva (groep 6), Brent (groep 6), Nikki (groep 8), Dominique (groep 7) en Suus (groep 5).

cbs De Zaaier

Uitslag Ouderenquête. In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest. In de bijlage kunt u de gedetailleerde uitslag lezen. We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern: Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% Van onze kinderen gaat met plezier naar school

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

Tweets