Ouders

Tevredenheidsonderzoek / Uitslag Ouderenquête

In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest.

In de bijlage (zie download PDF) kunt u de gedetailleerde uitslag lezen.
We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern:
Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% van onze kinderen gaat met plezier naar school!
Download PDF

Inspectie v.h. Onderwijs - Toekennen basisarrangement

Zie bijgaande PDF
Download PDF

Schoolrapport jury excellente scholen

In het volgende PDF document kunt u het jury excellente scholen juryrapport (2013) lezen.
Download PDF

Protocol school en scheiding

In het bijgaand PDF document kunt u meer lezen hoe wij als school omgaan met gescheiden ouders.
Download PDF

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.