Hoofdluiscommissie

Hoofdluis komt voor op alle plaatsen waar veel kinderen bij elkaar komen. Op school vooral ook in de eerste maanden van het schooljaar.

Gedurende het schooljaar zullen de kinderen regelmatig door een aantal oudervrijwilligers op hoofdluis worden gecontroleerd, dit altijd op de eerste dinsdag van de maand.

De data staan in de jaarkalender, zodat u kunt zorgen dat de kinderen die dag hun haar hebben gewassen.

Wilt u uw kind(eren) ook zelf regelmatig op hoofdluis controleren? In de bijlage treft u een document van LSH met hierin tips hoe u veilig en effectief van hoofdluis afkomt.

Download PDF

 

Procedure hoofdluiscommissie

Download PDF

cbs De Zaaier

Uitslag Ouderenquête. In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest. In de bijlage kunt u de gedetailleerde uitslag lezen. We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern: Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% Van onze kinderen gaat met plezier naar school

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

Tweets