Ouderraad

De OR helpt bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan ouderavonden, sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, de musical groep 7/8, eerste schooldag en de sportmiddag. Ook helpen zij bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten als de Avondvierdaagse of organiseren zelfstandig activiteiten.
Soms vraagt een evenement zoveel werk dat de OR tijdelijk extra ouders om hulp vraagt. U kunt zich via de jaarlijkse hulpinfo opgeven voor de Ouderraad. Mochten er nieuwe leden nodig zijn, dan zullen de ouders die zich opgegeven hebben via de hulpinfo als eerste worden benaderd.

De OR wordt vertegenwoordigd door:

- Gea Jansen
- Sandra Koldenhof-Licht
- Evelien van Essen
- Linda Blumink
- Gerda Horstman
- Wendy van der Steeg
- Sandra Koldenhof
- Marloes Ockerse
- Gerda Horstman

 

cbs De Zaaier

Uitslag Ouderenquête. In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest. In de bijlage kunt u de gedetailleerde uitslag lezen. We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern: Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% Van onze kinderen gaat met plezier naar school

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

Tweets