Tussenschoolse Opvang

Voor de kinderen waar tussen de middag geen opvang mogelijkheden zijn, is het mogelijk om op school een meegebrachte boterham op te eten.

Dit gebeurt gezamenlijk onder begeleiding van minimaal twee TSO-ouders. Deze hebben een pedagogische cursus en kinder-EHBO gevolgd. Na het gezamenlijk eten gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 buiten spelen, mits het droog is.

Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen tekenen, knutselen of een spelletje doen. Jaarlijks ontvangt u een TSO formulier waarop u kunt aangeven op welke “vaste dagen” uw kind gebruik gaat maken van de TSO.

Dit formulier kunt ook onderaan deze pagina downloaden. Het is ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de TSO. U kunt uw kind hiervoor inschrijven in de agenda in de hal van de school.

Download PDF

Protocol TSO

Zie bijgaand document voor ons Protocol wat betreft de Tussenschoolse Opvang.

Download PDF

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.