Vertrouwenspersoon

Op school hebben wij een vertrouwenspersoon.

Namens school is dit Marjolein Nijland.

Aan haar kunt u vertrouwelijke zaken kwijt. Als u problemen heeft of andere vertrouwelijke zaken wil bespreken dan kunt u een afspraak met haar maken.

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.