School

Visie en missie

Om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze school om draait:

CBS De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen.

Bij CBS De Zaaier willen we dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en met een goed gevoel thuiskomt. Dat uw kind op school zoveel mogelijk leert. Maar ook leert hoe we met elkaar omgaan. Naast kennis willen we de kinderen ook vaardigheden leren. We werken aan een fijne sfeer in de groepen en in de school als geheel. Een sfeer van veligheid en vertrouwen is volgens ons de basis voor kinderen om goed te kunnen presteren. Ook houden we in onze lessen rekening met het feit dat niet alle kinderen op een zelfde manier leren. We proberen aan te sluiten bij de persoonlijkheid van het kind en door in te spelen op de verschillende manieren waarop mensen (en dus ook kinderen) leren.

 Identiteit

“CBS De Zaaier” is een moderne, open, christelijke basisschool. We geven ons onderwijs vanuit een open christelijke levensovertuiging, met de Bijbel als inspiratiebron. Dit is onze basis en deze bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren en werken is welkom op onze school. Ook kinderen van ouders/verzorgers die geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot de manier van werken in het christelijk onderwijs, zijn van harte welkom. Van ouders/verzorgers die hun kind bij ons op school aanmelden, vragen we onze uitgangspunten te respecteren en hiervoor te tekenen.

 

Contact

CBS De Zaaier
Bleriotstraat 3
7395 ML Teuge
055 323 1792
directeur@cbsdezaaier.nl 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.