Nieuwsbrief

Hier kunt u de nieuwsbrieven van dit schooljaar vinden en terug lezen.
De nieuwsbrief wordt één keer per twee weken naar alle ouders/verzorgers per e-mail verstuurd.

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 3 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 4 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 5 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 6 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 7 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 8 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 10 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 11 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 12 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 13 schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 14 schooljaar 2017 - 2018

cbs De Zaaier

Uitslag Ouderenquête. In het voorjaar/zomer 2014 is er een groot ouder tevredenheidsonderzoek geweest. In de bijlage kunt u de gedetailleerde uitslag lezen. We zijn trots op de uitslag uit deze enquete.

Kern: Al onze ouders/verzorgers raden onze school aan bij nieuwe ouders/verzorgers! 100% Van onze kinderen gaat met plezier naar school

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.

Tweets