Nieuwsbrief

Hier kunt u de nieuwsbrieven van dit schooljaar vinden en terug lezen.
De nieuwsbrief wordt één keer per twee weken naar alle ouders/verzorgers per e-mail verstuurd.

Nieuwsbrief 1, 2018 - 2019

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.