Praktisch

Schoolplan 2016 - 2019

In het volgende document kunt u ons schoolplan 2016 - 2019 vinden.

Download PDF

 

Schoolgids 2018 - 2019

In het volgende PDF document kunt u de schoolgids 2017 - 2018 vinden. Naast de algemene jaarlijkse gegevens vertellen wij u als team in deze schoolgids belangrijke zaken over de werkwijze en de sfeer op school en welke resultaten we met ons onderwijs willen bereiken.

Download PDF

 

Jaarkalender 2018 - 2019

In bijgaand PDF document treft u de jaarkalender aan met hierop aangegeven o.a. de vakanties, belangrijke activiteiten, vrije- en studiedagen.

Download PDF

 

Kleuterbeleidsplan 2016 - 2019

Het kleuterbeleidsplan 2016 - 2019 kunt u vinden in het bijgaand PDF document.

Download PDF

 

Taalbeleidsplan 2015 - 2019

Het taalbeleidsplan is opgesteld als dynamisch werkdocument die we ten alle tijde kunnen wijzigen, aanvullen en verbeteren. Puur met als doel om de kwaliteit van ons taalonderwijs te verbeteren.

Download PDF

 

Huiswerkbeleid

In het volgende PDF document kunt u lezen wat ons beleid op De Zaaier is wat betreft het huiswerk in de verschillende groepen.

Download PDF

 

Schoolondersteuningsprofiel

In bijgaand PDF document vindt u het schoolondersteuningsprofiel.

Download PDF

 

Activiteitenplan

In het volgende PDF document kunt u het jaarplan/activiteitenplan 2016-2017 lezen.

Download PDF

 

Sponsoring beleid PCBO Voorst

In bijgaand PDF document kunt u meer lezen over het sponsoring beleid van de stichting PCBO Voorst.

Download PDF

 

Bijzonder verlof aanvragen

Indien u voor uw kind(eren) bijzonder dan wel extra verlof wil aanvragen dan dient u bijgaand formulier in te vullen en in te leveren bij Petra Kuppens.

Download PDF

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.