Team

Het team van CBS De Zaaier schooljaar 2017 - 2018

 

Groep 1/2

 

 

Juf Natasja Steenhuis - Schuurman

(Maandag, dinsdag)

 

Juf Ires Kars-Roeterd

(woensdag, donderdag, vrijdagmorgen)

 

Groep 3/4

 

Juf Lisette Scholten

(maandag)

 

Juf Marjolein Nijland

(dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagmorgen)

 

Groep 4/5

 

Meester Jasper Esselink

(maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)

 

Meester Frank Jansen

(donderdag)

 

Groep 6/7

 

Juf Gea Slooijer- van Looijengoed

(maandag, dinsdag, woensdag)

 

Juf Lisette Scholten

(donderdag, vrijdag)

 

Groep 7/8

 

Meester Erwin Hammers

(maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)

 

Meester Frank Jansen

(vrijdag)

 

Ondersteunend personeel

 

Juf Rianne Eekhuis-Tiedink

(Intern Begeleider)

 

Juf Barbara Aberson-Nijhof

(leerkrachtondersteuner alle groepen)

 

Juf Maaike van Brink - Lycklama à Nijeholt

(onderwijsassistente alle groepen)

 

 

Juf Eline van der Toorn

(onderwijsassistente alle groepen)

 

Meester Gerwin van den Hardenberg 

(conciërge)

 

 

Juf Noëlle Potters

(administratief medewerker) 

   

Juf Petra Kuppens

(directeur)

 

 

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.